KYC für Ihr Unternehmen
Einfach.  Sicher.  Modern.

mit integrierter eIDAS Unterschrift
MEHR
Image

Online.

Optimálne webové riešenie pre Vaše KYC-dotazníky

S KYCweb môžete ľahko spravovať svoje KYC-dotazníky online, avšak podľa najprísnejších bezpečnostných kritérií.

Vyplniť

Vyplniť relevantné polia dotazníka

Nahrať

Nahrať dokumenty bezpečne

Kontrolovať

Prijímať a kontrolovať dotazníky.


Image

Jednoducho.

Logické uživateľské rozhranie pre všetky zariadenia

Užívateľské rozhranie KYCwebu je založené podľa jednoduchých, ale inteligentných kritérií, aj dokumenty, ako sú cestovný pas, doklady alebo výpisy, je možné rýchlo a bezpečne nahrať. V prípade právnických osôb cesta musí viesť vždy k fyzickým osobám, ktoré stoja za nimi, a tým  predísť nejasnostiam.


"Beda tomu, kto dôveruje cudzincovi."

"Gwae a ymddiried i estrawn"


Uloženie.

Bezpečné spracovanie údajov v „safecloud“

Zašifrovanie

Všetky údaje sa automaticky ukladajú ako zašifrované údaje prostredníctvom end-to-end šifrovania a v dôsledku toho ich nemožno odovzdať tretím osobám.

Uloženie údajov

Pri „safecloud“ sú všetky servery umiestnené vo vysoko bezpečných certifikovaných dátových centrách v Rakúsku. To pre Vás znamená, že všetky údaje používateľov sú chránené prísnymi zákonmi o ochrane osobných údajov Rakúska a EÚ.

FAQ.

Takto funguje KYCweb


Ceny.

Efektívne riešenia s časovou úsporou


Základný balík

Mesačná platba

Podpora Email


Použitie v plnom rozsahu

Prihlásenie na domovskú stránku KYCweb


49€ / Mesačne*

1€ / KYC - dotaznik
6€ / KYC-dotazník s integrovaným podpisom

Professionálny balík

Ročná platba

Podpora Email / Hotline


Použitie v plnom rozsahu


Prihlásenie cez vlastnú domovskú stránku


500€ / Ročne*

1€ / KYC - dotazník  
6€ / KYC - dotazník s integrovaným podpisom

Individuálny balík

Dotaz

Podpora komplexná


Integrácia do vlastného systému


Individuálny prístup


Na dotaz

Kontaktujte nás, naprogramujeme pre Vás

*V čistom + DPH  / Vyúčtovanie nasleduje prostredníctvom faktúry alebo inkasa

Kontakt.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás.

Image

KYC Web
Podnik spoločnosti

Global Data Protection GmbH
Biberstrasse 10 / 6
1010 Wien

Tel:  +43 1 392 0005
Fax: +43 1 551 00 001

info@kycweb.com

Image

KYC Web
ein Unternehmen der

Global Data Protection GmbH
Biberstrasse 10 /6
1010 Wien

info@kycweb.com

Impressum
Datenschutz

Ein sicherer Ort für Ihre Daten!
Cloud Storage und Chat mit Datenspeicher in Österreich

eIDAS Unterschrift
KYC geprüft Unterschreiben mittels Fingerprint, Video und Gesichtserkennung.
MEHR INFO

Gegenstand des Unternehmens
Erstellung und Vertrieb von Softwareprodukten, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie (Beratung, Softwareentwicklung, Betrieb von IT-Lösungen).

Disclaimer
Wir bieten keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen unserer Homepage. Die von uns zur Verfügung gestellten Informationen stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen dar. Für die Inhalte und die Richtigkeit verlinkter Seiten übernehmen wir keinerlei Haftung. Die Inhalte unserer Homepage sind urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung vervielfältigt und/oder veröffentlicht oder in einem Informationssystem gespeichert werden. Die Darstellung unserer Homepage in fremden Frames ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung zulässig.